Tîm y Project

Yr Athro p.golyshin@bangor.ac.uk
Professor Alexander F Yakunin Yr Athro a.iakounine@bangor.ac.uk
Professor Davey Jones Yr Athro d.jones@bangor.ac.uk
Dr Olga Golyshina Uwch Ddarlithydd o.golyshina@bangor.ac.uk
Dr Tatyana Chernikova Swyddog Ymchwil t.chernikova@bangor.ac.uk
Dr Soshila Ramayah Rheolwr Labordy s.ramayah@bangor.ac.uk
Dr Rafael Bargiela Peiriannydd Meddalwedd Ymchwil f.bargiela@bangor.ac.uk
Dr Marco Distaso Swyddog Ymchwil ôlddoethuriaeth m.distaso@bangor.ac.uk
Dr Rolf Kraehenbuehl Swyddog Ymchwil r.kraehenbuehl@bangor.ac.uk
Dr Olga Tverezovskaya Rheolwr Project o.tverezovskaya@bangor.ac.uk
Jan Hutchins Uwch Swyddog Clercyddol j.hutchins@bangor.ac.uk
Samuel Wright Myfyriwr PhD s.f.wright@bangor.ac.uk
Gwion Williams Technegydd Ymchwil / Myfyriwr PhD g.b.williams@bangor.ac.uk
Connie Tulloch Technegydd Ymchwil / Myfyriwr PhD c.tulloch@bangor.ac.uk
Dr Daniel Chaplin Swyddog Ymchwil d.chaplin@bangor.ac.uk

 

 

Mae Daniel Chaplin yn Dechnegydd Ymchwil ac wrthi'n ysgrifennu ei PhD. Mae ganddo gefndir mewn sbectrometreg màs, symudedd ïon, cromatograffeg (LCMS yn benodol) a chemeg gyfrifiannol. Mae gan Daniel brofiad o ddefnyddio'r holl offerynnau sbectrometreg màs sydd ar gael yn y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol ac mae'n dra medrus mewn prosesu data gan ddefnyddio'r feddalwedd ôl-brosesu sy'n berthnasol i bob offeryn. Mae ganddo brofiad o ddefnyddio'r dulliau mewnbwn cromatograffeg niferus sydd ar gael yn y Ganolfan, gan gynnwys cromatograffeg nwy (GC-MS), UPLC-MS ac UHPLC-MS.

 

Mae Gwion Williams yn Dechnegydd Ymchwil yn y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol, Bangor. Ar ôl ennill gradd isradd a gradd meistr ym Mhrifysgol Lerpwl, ymunodd Gwion â'r Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol ganol 2018 fel technegydd ym maes cemeg ensymau. Yn dilyn hynny ar ddiwedd 2018, dechreuodd astudiaethau PhD rhan-amser o dan oruchwyliaeth yr Athro Peter Golyshin ac Athro Alexander Yakunin, gan ganolbwyntio ar ddarganfod a llunio ensymau sy'n diraddio plastigau anhydrin.

 

Samuel Wright. PhD rhan amser.

Ar ôl graddio gyda BSc mewn Cemeg o Brifysgol Bangor yn 2014, cafodd swydd technegydd ymchwil yn y Ganolfan Biogyfansoddion lle bu’n gweithio’n bennaf fel cemegydd organig synthetig ond hefyd yn cynnal gwahanol offerynnau dadansoddol. Dechreuodd Samuel weithio i'r Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol ar ddechrau 2018, lle mae wedi bod yn cefnogi'r biolegwyr synthetig gyda pharatoi a dadansoddi swbstrad. Dechreuodd wneud PhD (rhan amser) yn 2014 lle'r oedd yn canolbwyntio ar gynhyrchu chwynladdwr sy'n digwydd yn naturiol trwy ddulliau synthetig organig biosynthetig a gwyrdd. Mae'r gwaith yn y cyfnod ysgrifennu ar hyn o bryd.