Croeso i'r Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)

Cyd-gyllidir trwy ERDF-WEFO a Phrifysgol Bangor.
Cyfeirnod Nr 810280
Priosect cychwyn ar 01.11.2017
Cyllideb y Project: GBP 8.7M

Cysyniadau'r Project

  • Sefydlu cyfleuster blaenllaw i gloddio'r Amgylchedd (Biosffer) am ensymau  a biomoleciwlau newydd sy'n berthnasol i fiotechnoleg ddiwydiannol
  • Twf gwyrdd trwy ddefnyddio adnoddau naturiol mewn ffyrdd arloesol
  • Defnyddio microbau eithafoffilig gyda metaboleddau neilltuol iawn sy'n eu galluogi i oroesi mewn gwahanol amgylcheddau eithafol 
  • Manteisio ar fantais gystadleuol fawr Prifysgol Bangor yn y maes hwn

Llenwi bwlch allweddol yn y gallu ymchwil a datblygu presennol yng Nghymru, gan ychwanegu elfen newydd allweddol i'r rhwydwaith llwyddiannus o ganolfannau Cymreig sy'n cydweithio ar hyn o bryd.